Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Tävlingen

VAD KÄNNETECKNAR ETT RIKTIGT BRA BIDRAG?


Det handlar inte om hur många bidrag din audionom får, utan snarare om ett välskrivet och informativt innehåll.

 

Kvalitets tävlingsbidrag


Alla bidrag bedöms av en oberoende jury bestående av experter från hörselindustrin och representanter från associerade organisationer. Juryn har vissa kriterier, så det kan vara bra att veta vad du bör inkludera i ditt bidrag.

Engagemang i patienten

 • Har hörselspecialisten gjort något utöver det vanliga för att hjälpa sin patient, eller överträffat patientens förväntningar?
 • Kanske har specialisten till och med involverat familjemedlemmar i diskussioner och beslut om behandling i de fall där det har varit en fördel?

Förbättring av patientens tillvaro

 • På vilket sätt har hörselspecialisten haft en positiv inverkan på patientens/dennes familjs tillvaro?
 • Har patienten till exempel kunnat fortsätta arbeta, syssla med hobbyverksamhet eller blivit mer aktiv socialt som ett resultat av behandlingen?

Kunskap om ny teknik

 • Har audionomen introducerat nya tekniska lösningar som fungerar tillsammans med patientens hörapparat eller föreslagit en ny hörapparat/cochleaimplantat?

Samarbete med andra specialister

 • Har hörselspecialisten tipsat patienten om ytterligare vård eller support, till exempel stödgrupper eller remittering för specialistbehandling?

 

Ytterligare information:

 • Alla tävlingsbidrag måste skickas in senast 1 juli 2019 (bidrag som kommer per brev får ytterligare en vecka på sig)
 • Du måste ha fått ditt hörselhjälpmedel någon gång mellan augusti 2015 och juli 2019
 • Anmälningsblanketten måste vara helt ifylld
 • Bidraget ska innehålla minst 50 ord och högst 1 000 ord
 • Klicka här för att läsa mer om tävlingsvillkoren