Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Tävlingen

Vad kännetecknar ett bra tävlingsbidrag?


Tävlingen Årets audionom är en möjlighet för patienter att nominera en hörselspecialist som har ansträngt sig utöver det vanliga.

Kvalitets tävlingsbidrag


Här är några tips på vad du kan inkludera i ditt bidrag:

  • Förklara bakgrunden till ditt bidrag, till exempel hur länge du har lidit av hörselnedsättning och vilken inverkan detta har haft på ditt liv
  • Vad fick dig att kontakta din nuvarande hörselspecialist?
  • Vad har du för erfarenheter av dina besök och tiden därefter?
  • På vilket sätt har din hörselspecialist påverkat ditt liv?
  • Har din hörselspecialist välkomnat familjemedlemmar eller andra närstående under besöken?
  • På vilket sätt har din hörselspecialist överträffat dina förväntningar?
  • Har han eller hon introducerat någon annan typ av hjälp, såsom stödgrupper eller ny teknik, som kan kombineras med ditt hörselhjälpmedel?
  • Arbetar din audionom för några välgörenhetsorganisationer eller stödgrupper, eller kanske stödjer dessa på annat sätt?

Behöver du inspiration? Exempel på välskrivna tävlingsbidrag