Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Tävlingen

Bedömningsprocessen


Det handlar inte om antalet bidrag, utan snarare om ett välskrivet och informativt innehåll.

Alla bidrag bedöms av en oberoende jury bestående av experter från hörselindustrin och representanter från associerade organisationer.

Bedömningskriterier


Juryn har vissa kriterier, så det kan vara bra att veta vad ett bra bidrag bör inkludera.

 

Engagemang i patienten

 • Har hörselspecialisten gjort något utöver det vanliga för att hjälpa sin patient, eller överträffat patientens förväntningar?
 • Kanske har specialisten till och med involverat familjemedlemmar i diskussioner och beslut om behandling i de fall där det har varit en fördel?

Förbättring av patientens tillvaro

 • På vilket sätt har hörselspecialisten haft en positiv inverkan på patientens/dennes familjs tillvaro?
 • Har patienten till exempel kunnat fortsätta arbeta, syssla med hobbyverksamhet eller blivit mer aktiv socialt som ett resultat av behandlingen?

Kunskap om ny teknik

 • Har audionomen introducerat nya tekniska lösningar som fungerar tillsammans med patientens hörapparat eller föreslagit en ny hörapparat/cochleaimplantat?

Samarbete med andra specialister

 • Har hörselspecialisten tipsat patienten om ytterligare vård eller support, till exempel stödgrupper eller remittering för specialistbehandling?

 

Ytterligare information:

 • Alla tävlingsbidrag måste skickas in senast 6 juli 2018 (bidrag som kommer per brev får ytterligare en vecka på sig)
 • Patienten måste ha fått sitt hörselhjälpmedel någon gång mellan augusti 2014 och juli 2018
 • Anmälningsblanketten måste vara helt ifylld
 • Bidraget ska innehålla minst 50 ord och högst 1 000 ord
 • Klicka här för att läsa mer om tävlingsvillkoren