Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Judging Panel

Deltagarna i Årets audionom bedöms anonymt av en oberoende jury.

Denna jury består av en grupp fackmän som arbetar inom hörselvård samt representanter från associerade organisationer i Europa. Nedan anges en lista över organisationer som deltar i vår jury.

Eftersom Rayovac arrangerar tävlingen deltar de inte i bedömningen.

Audio Infos

Audio Infos är den ledande tidskriften för fackfolk inom hörselvård och audionomer. Den utger innehåll om hörselvetenskap och forskning, event, rättsliga aspekter och väsentliga förvaltnings- och ekonomiska frågor för utövandet av yrket, och hjälper att få insikt i branschens utveckling.

Audio Infos familj omfattar 6 webbplatser plus 11 internationella tryckta utgåvor som ges ut på 8 språk: Audio Infos Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Ryssland och Latinamerika; Audiology Infos Frankrike, Brasilien, Nederländerna och Italien; och specialutgåvor av Audiology Worldnews om kongresser.


 

EHIMA

Föreningen för europeiska tillverkare av hörapparater (EHIMA) representerar de sex främsta europeiska tillverkarna av hörinstrument som producerar 90 % av hörapparaterna tillverkade i Europa.


 

EFHOH

Europeiska hörselskadades förbund (EFHOH) är en ideell europeisk, icke-statlig organisation som består av/för personer med nedsatt hörsel och vuxendöva, föräldraorganisationer, samt yrkesorganisationer på europeisk nivå i dialog med Europeiska unionen, medlemmar av Europaparlamentet och andra europeiska myndigheter.


 

Sound Seekers

Sound Seekers (Brittiska samväldets dövsamfund) är en engelsk välgörenhetsorganisation grundad 1959 som hjälper personer som förlorat hörseln med praktiska lösningar för att utöva sina rättigheter genom att ge tillgång till hälsovård och utbildning i vissa av världens fattigaste samhällen. De arbetar idag i Malawi, Zambia, Gambia, Kamerun och Sierra Leone.


 

DSB

Tyska föreningen för hörselskadade (DSB) är en tysk självhjälpsorganisation för funktionsnedsatta som företräder hörselnedsattas och dövas sociala, medicinska, tekniska och rättsliga intressen i Tyskland på lokal, statlig och federal nivå. DSB:s arbete vilar på lokala föreningar och självhjälpsgrupper som gått samman till regionala och federala föreningar.


 

Audition Solidarrite

Audition Solidarite är en humanitär organisation som startade 2008 med målet att förbättra hörseln för sårbara och missgynnade befolkningsgrupper i världen genom förebyggande åtgärder, information, insättning av hörapparater, utbildning, forskning och åtgärder för att stödja humanitära projekt som främjar förbättrad hörsel.


 

Hearing Dogs for Death People

Signalhundar för döva dresserar hundar som hjälper döva ur ensamhet för att kunna leva sina liv till fullo. Hundarna gör detta genom ständigt sällskap, vilket ger döva självförtroendet tillbaka för att återknyta kontakten med sina familjer, vänner och samhället kring dem och omfamna det liv de förtjänar.
De hjälper också hörselskadade genom att larma dem när vissa vissa kritiska ljud hörs, som t.ex. röklarm, såväl som ljud från vardagen som dörrklockan. Deras tjänstetäcke visar också för allmänheten att deras ägare är döva. Denna kombination av praktiskt stöd och livslång vänskap kan vara fullständigt livsavgörande.”