Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Skicka In Ditt Bidrag


Nominera din hörselspecialist

Step 1 of 3

About Me


Step 2 of 3

I would like to nominate


Step 3 of 3

Tell Us More


Här är några tips på vad du kan inkludera i ditt bidrag:

  • Förklara bakgrunden till ditt bidrag, till exempel hur länge du har lidit av hörselnedsättning och vilken inverkan detta har haft på ditt liv
  • Vad fick dig att kontakta din nuvarande hörselspecialist?
  • Vad har du för erfarenheter av dina besök och tiden därefter?
  • På vilket sätt har din hörselspecialist påverkat ditt liv?
  • Har din hörselspecialist välkomnat familjemedlemmar eller andra närstående under besöken?
  • På vilket sätt har din hörselspecialist överträffat dina förväntningar?
  • Har han eller hon introducerat någon annan typ av hjälp, såsom stödgrupper eller ny teknik, som kan kombineras med ditt hörselhjälpmedel?
  • Arbetar din audionom för några välgörenhetsorganisationer eller stödgrupper, eller kanske stödjer dessa på annat sätt?